Linki do stron

1.Wspólnoty małżeństw niesakramentalnych – u księży Pallotynów w Warszawie

2. Pustelnia Złotego Lasu (woj. świętokrzyskie) – m.in. rekolekcje dla niesakramentalnych

3. Strona duszpasterstwa MN w Bielsku – Białej.

4. Strona Duszpasterstwa Niesakramentalnych Związków Małżeńskich w Krakowie

5. Strona Duszpasterstwa Diecezji Sandomierskiej

6. Strona internetowa Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego deon.pl 

7. Dom Rekolekcyjny oo. Jezuitów w SUCHEJ na Pomorzu 

8. Spotkania małżeńskie – m.in. rekolekcje dla par niesakramentalnych.