ŻYCIE WSPÓLNOTY

Życie Wspólnoty Małżeństw Niesakramentalnych w Bydgoszczy:sucha

  • – Msza święta z homilią (każda 1. niedziela miesiąca);
  • – spotkania formacyjne z adoracją Najświętszego Sakramentu i
      rozważaniem tekstów Ewangelii   (każda 3. środa miesiąca);
  • – wyjazdowe dni skupienia (2-3 razy w roku);
  • – rekolekcje wielkopostne dla małżeństw niesakramentalnych;
  • – własna Droga Krzyżowa w Wielki Piątek;
  • – spotkania opłatkowe;
  • – wyjazdy integracyjne.