Rekolekcje i homilie

1. Homilia o. Mieczysława wygłoszona podczas mszy w 1. niedzielę października 2008 r.:
CZY OSOBY ŻYJĄCE W  MAŁŻEŃSTWACH  NIESAKRAMENTALNYCH MAJĄ SZANSĘ NA NIEBO?

2. Rekolekcje wielkopostne dla małżeństw niesakramentalnych 30.03 – 1.04.2009r.
    /o. Mieczysław Łusiak SJ/
     1. dzień – …by nie czuli się odłączeni od Kościoła
     2. dzień – Rachunek sumienia
     3. dzień – Komunia duchowa

3. Homilia o. Mieczysława wygłoszona podczas mszy w 1. niedzielę października 2009 r.:
CZY OSOBY ŻYJĄCE W MAŁŻEŃSTWACH NIESAKRAMENTALNYCH PÓJDĄ DO NIEBA?

4. Homilia o. Mieczysława podczas mszy świętej w 1. niedzielę października 2010r.
CZY OSOBY ŻYJĄCE W MAŁŻEŃSTWIE NIESAKRAMENTALNYM PÓJDĄ DO NIEBA?

5. Rekolekcje wielkopostne dla małżeństw niesakramentalnych 18 – 20.04.2011r.
    „Miłosierdzie przewyższa sprawiedliwość” /o. Mieczysław Łusiak SJ/
    1. dzień – Jesteście w Kościele
    2. dzień – Przebaczenie grzechów
    3. dzień – Komunia duchowa

6. Homilia o. Mieczysława podczas mszy świętej w 1. niedzielę października 2011r.
ADHORTACJA JP II A KOŚCIELNA RZECZYWISTOŚĆ.

7. Rekolekcje wielkopostne dla małżeństw niesakramentalnych 30.03 – 1.04. 2012r.
    „Uwiodłeś mnie Panie”. /o. Wacław Oszajca SJ/  
    1. dzień – apostoł Piotr
    2. dzień – Judasz Iskariota
    3. dzień – Matka Boża

8. Homilia o. Mieczysława wygłoszona podczas mszy świętej 7 października 2012r.:
CO KOŚCIÓŁ MA DO ZAOFEROWANIA MAŁŻEŃSTWOM NIESAKRAMENTALNYM?

9. Rekolekcje dla małżeństw i związków niesakramentalnych w Parafii św. Józefa w Toruniu  
24-26.02. 2013 r. /o. Mieczysław Łusiak SJ/
    1. dzień
    2. dzień
    3. dzień

10. Rekolekcje  wielkopostne dla małżeństw niesakramentalnych 22 – 27. 03. 2013r.
     /o. Mieczysław Łusiak SJ i ks. dr Zenon Niemczyk – oficjał Sądu Biskupiego/
      1. Niesakramentalni! Jesteście w Kościele!
      2. Bóg wam przebaczył.

11. Homilia o. Mieczysława wygłoszona podczas mszy w 1. niedzielę października 2013 r.:
      Małżonkowie niesakramentalni – potępieni czy umiłowani przez Kościół?

12. Rekolekcje wielkopostne dla małżeństw niesakramentalnych w Bydgoszczy 14 – 16.04.2014r.
     „Bóg nigdy nie odwraca się od człowieka” /o.Wojciech Żmudziński SJ/ 
    1. dzień
    2. dzień
    3. dzień

13. Rekolekcje wielkopostne dla małżeństw niesakramentalnych 30.03 – 1.04.2015r
      /o. Paweł Adamarek SJ/
    1. „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13).
    2. Jezus Chrystus – Zbawiciel.
    3. Wspólnota.

14.  Homilia o. Mieczysława podczas mszy świętej w 1. niedzielę października 2015 r.:
     Nowe spojrzenie Kościoła na małżeństwa niesakramentalne.

15. 15 rekolekcje wielkopostne dla małżeństw niesakramentalnych 21 – 23.03.2016r.
       ” Miłość jest Bogiem” /o. Mieczysław Łusiak SJ/
     1 dzień – Wolni od kar
     2 dzień – Rozprawa z grzechem
     3 dzień – Zaproszeni na Ucztę

16. Homilia o. Mieczysława podczas mszy świętej w 1. niedzielę października 2016 r.:
      Czy wszystkie małżeństwa niesakramentalne żyją w grzechu?

17. Rekolekcje wielkopostne dla małżeństw niesakramentalnych 10 – 12. 04. 2017 r.
      „Zamieszkaj we mnie”  /o. Dariusz Michalski SJ/
    1. dzień
    2. dzień
    3. dzień

18. Rekolekcje wielkopostne dla małżeństw niesakramentalnych Diecezji Bydgoskiej
     19 -21. 03.2018 r. 
 ” 3 pierwsze przykazania Dekalogu” /o. Jacek Siepsiak SJ/
    1. Przykazanie 1
    2. Przykazanie 2
    3. Przykazanie 3

19. Homilia o. Mieczysława podczas mszy świętej w 1. niedzielę października 2018 r.:
      „Gdzie jest grzech, tam jest też łaska”

20. Rekolekcje wielkopostne dla małżeństw niesakramentalnych 15 – 17. 04. 2019 r.
      „Gdybym miłości nie miał…” /o. Mieczysław Łusiak SJ/
 
   1. dzień – WIARA
     2. dzień – NADZIEJA
     3. dzień – MIŁOŚĆ