Dni skupienia

Dwa – trzy razy w roku małżonkowie niesakramentalni wyjeżdżają na weekendowe dni skupienia do Suchej na Pomorzu, gdzie o. Mieczysław Łusiak prowadzi Dom rekolekcyjny O.O. Jezuitów. Wielokrotnie zdarza się, że zaproszenie przyjmują pary niesakramentalne z całej Polski. Jest wówczas okazja do wymiany doświadczeń, dzielenia się wypracowanymi w różnych ośrodkach formami działania.