Spotkania formacyjne

UWAGA!
Od lutego 2019 roku ZAMIAST dodatkowych spotkań w 3. środy, spotkania formacyjne odbywają się
w 1. niedzielę miesiąca po mszy świętej!
Tematyką tych spotkań jest pogłębianie wiedzy nt. poprawy relacji między małżonkami i oraz relacji rodzinnych – w oparciu o program „Życie bez przemocy”

 

Przez wiele lat pary niesakramentalne zainteresowane pogłębieniem życia duchowego spotykały się w 3. środę miesiąca.
Przebieg spotkań:

– adoracja Najświętszego Sakramentu;
– rozważanie wybranych przez uczestników fragmentów Pisma Św;
– dzielenie się owocami rozważania z innymi uczestnikami;
– rozmowy przy kawie na tematy różne.