To Jezus jest Ogrodnikiem i Miłosiernym Samarytaninem!

wpisRekolekcje głoszone przez ojca Dariusza Piórkowskiego pozwoliły uczestnikom otworzyć się na inne, pełniejsze przyjęcie słów Jezusa o najważniejszych przykazaniach: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.
W
ysłuchaj  na naszym kanale ⇒ Niesakramentalni Bydgoszcz
Wydarzeniem rekolekcji była też wizyta bpa Krzysztofa Włodarczyka – pierwsza w 20 – letniej historii naszego duszpasterstwa…

Posted in