Linki do stron

1.Wspólnoty małżeństw niesakramentalnych – u księży Pallotynów w Warszawie

2. Pustelnia Złotego Lasu (woj. świętokrzyskie) – m.in. rekolekcje dla niesakramentalnych

3. Strona duszpasterstwa MN  w Zabrzu.

4. Strona duszpasterstwa MN w Bielsku – Białej.

5. Strona Duszpasterstwa Niesakramentalnych Związków Małżeńskich w Krakowie

6. Strona Duszpasterstwa Diecezji Sandomierskiej

7. Strona internetowa Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego deon.pl 

8. Dom Rekolekcyjny oo. Jezuitów w SUCHEJ na Pomorzu 

9. Spotkania małżeńskie – m.in. rekolekcje dla par niesakramentalnych.