Pożegnanie ojca Mieczysława

Jak już informowaliśmy,  ojciec Mieczysław Łusiak został oddelegowany do ważnych dzieł Towarzystwa Jezusowego w Warszawie. W pierwszą niedzielę września, podczas comiesięcznej mszy dla małżeństw niesakramentalnych i ich rodzin, pożegnaliśmy naszego duszpasterza. Była okazja do przywołania wspomnień sprzed ponad 20 lat – gdy powstawało pierwsze w naszej diecezji i jedno z pierwszych w Polsce Duszpasterstwo Małżeństw Niesakramentalnych.
Nade wszystko jednak była to okazja do serdecznych podziękowań za formowanie nas i przyjaźń ojca Mietka. Szczęść Boże Kochany Mieczysławie!
Msze św. dla małżeństw niesakramentalnych w 1. niedziele miesiąca będzie celebrował ojciec Bogusław Soma.

Jak już informowaliśmy,  ojciec Mieczysław Łusiak został oddelegowany do ważnych dzieł Towarzystwa Jezusowego w Warszawie. W pierwszą niedzielę września, podczas comiesięcznej mszy dla małżeństw niesakramentalnych i ich rodzin, pożegnaliśmy naszego duszpasterza. Była okazja do przywołania wspomnień sprzed ponad 20 lat – gdy powstawało pierwsze w naszej diecezji i jedno z pierwszych w Polsce Duszpasterstwo Małżeństw Niesakramentalnych.
Nade wszystko jednak była to okazja do serdecznych podziękowań za formowanie nas i przyjaźń ojca Mietka. Szczęść Boże Kochany Mieczysławie!
Msze św. dla małżeństw niesakramentalnych w 1. niedziele miesiąca będzie celebrował ojciec Bogusław Soma.

1_23-msza18 sierpnia nasi Niesakramentalni spotkali się po raz ostatni (?) z ojcem Mieczyslawem w Suchej. Spontaniczny – pożegnalny – wyjazd do Suchej związany jest z zasadniczymi zmianami, jakie decyzją o. prowincjała dotykają wspólnotę Małżeństw Niesakramentalnych w Bydgoszczy. Od 15 września br.
o. Mieczysław jest oddelegowany do ważnych dzieł Towarzystwa Jezusowego w Warszawie, a Sucha przechodzi pod inny zarząd. W kultowej kaplicy w stodole o. Mietek odprawil jeszcze jedną mszę św. dla niesakramentalnych…

Bez tytułu (Plakat (A3, orientacja pionowa)) - 1Małżeństwa niesakramentalne, także wspólnie z dziećmi, mają szansę przeżycia rekolekcji w górskiej scenerii.
Rekolekcje odbędą się w terminie 15-21.07.2023 w ośrodku rekolekcyjnym Trzy Jaskółki w Kiczorach (Tatry).
Koszt:
– 800 zł. – dorośli oraz dzieci od 11 r. .ż.,
– 400 zł. – dzieci w wieku 3-10,
– 60 zł. – dzieci do 2 lat.
ZACHĘCAMY i ZAPRASZAMY! Zapisy pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegJW5-0a8UVX-a1yNrlN8cAuBENze9rwVttIzEGpCUgERD0A/viewform

2023-DKTradycyjnie, w Wielki Piątek o godz 21.00, po zakończeniu adoracji krzyża, przy zgaszonych w kościele światłach, odprawiliśmy naszą drogę krzyżową. Rozważania przy poszczególnych stacjach – przygotowane przez uczestników  Wspólnoty Małżeństw Niesakramentalnych – dotyczyły najczęściej własnych przeżyć utożsamianych z opisem kolejnych stacji Męki Pańskiej…